Navigácia

Partners

Piatok 31. 10. 2014

Zvonenia

       

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 482
  966 01 Hliník nad Hronom
 • +421 x 0456761325

Novinky

 • Čo nás čaká ...

   27.10. - Medzinárodný deň školských knižníc

  http://uloz.to/xMkBvNr9/video-posunkovy-jazyk-hq-x264-mp4        fotoalbum

         28.10. - Imatrikulácia prvákov

 • ČO SA DEJE ...

  V mesiacoch október a november  na našej škole prebieha rekonštrukcia elektroinštalácie v triedach a na chodbách.

 • Koníky, kone

  V utorok prišli do našej školy dvaja noví žiaci! Jeden sa volal Súmrak a ten druhý bol Asfaloth. No neboli to žiaci, ale koníky! Tie nás prišli navštíviť a spríjemniť školské popoludnie v družine.

      

 • Pusti drakov do oblakov

            V piatok prileteli do našej základnej školy papierové šarkany. Žiaci prvého stupňa vytvorili spoločne s rodičmi alebo súrodencami šarkanov, ktorých sme v ŠKD vyskúšali. Každý vyrobený šarkan bol odmenený sladkou odmenou. Zaujímavé popoludnie sme ukončili prechádzkou po okolí, kde zas naše detičky ukázali šarkanom ako to tu u nás vyzerá.

 • Jesenný týždeň zdravia

  JESENNÝ  TÝŽDEŇ ZDRAVIA    alebo  Vitaminátor sa vracia na planétu 5xD

          Termín :  6.10. – 10.10. 2014        

 • Plavecký výcvik

           Žiaci štvrtého ročníka v dňoch 1. – 3. októbra absolvovali plavecký výcvik, ktorý im umožnil vymeniť školské lavice za vodné prostredie.

 • DEBATA

   29. 9. 2014 sa v školskej knižnici  medzi výberom deviatakov a ôsmakov rozvírila debata. Podnetom sa stala návšteva p. Čermáka z CVČ v Žiari nad Hronom a dvoch bývalých žiakov, v súčasnosti žiarskych gymnazistov, Rasťa Hodžu a Jána Búciho, ktorí k nám prišli spropagovať činnosť Slovenskej debatnej asociácie a akademickú debatu ako aktivitu, ktorá rozvíja kritické myslenie, schopnosť argumentovať a prezentovať vlastný názor. O tom, že sa im to vďaka zaujímavým a vtipným aktivitám podarilo, svedčí aj fakt, že mnohí z účastníkov stretnutia prejavili záujem venovať sa debate aj v budúcnosti. Tak sa v našej škole otvára možnosť navštevovať ďalší atraktívny krúžok, pretože obaja študenti prejavili ochotu venovať sa záujemcom o debatu.

 • Európsky deň jazykov

         26. september je venovaný oslave európskych jazykov. Európska únia disponuje skutočným jazykovým bohatstvom, používa sa v nej 24 úradných jazykov a viac ako 60 regionálnych alebo menšinových jazykov.

  Keďže žiaci našej školy sa okrem slovenčiny stretávajú na hodinách aj s angličtinou, nemčinou a ruštinou rozhodli sme sa  tento deň osláviť priamo v centre osláv a to v Bratislave na Hviezdoslavovom  námestí. A tak sme ráno o šiestej nastúpili v Žiari nad Hronom do vlaku a cestovali sme do Bratislavy. V stánkoch kultúrnych a jazykových inštitúcií sme sa  dozvedeli viac o jazykoch a kultúrach Európy, zabavili sme sa v kvízoch a súťažiach, spoznali sme aspoň pár slov z jazykov, s ktorými ste sa ešte možno nestretli.

 • Cezpoľný beh

        Dňa 26. septembra 2014 sa na 4. ZŠ v Žiari nad Hronom uskutočnili Majstrovstvá okresu ZH v cezpoľnom behu družstiev a jednotlivcov na školský rok 2014 – 2015.

        Za príjemného jesenného počasia  sa vyše 60 chlapcov vydalo na 3000 m dlhú trať a naši chlapci  sa nestratili.  Filip Ambrozay skončil na výbornom 2. mieste a Daniel Kliman na 6. mieste.  Tieto umiestnenia im stačili na celkové 1. miesto v súťaži družstiev a znamenali postup na majstrovstvá kraja.

 • Beh do vrchu

       Dňa 24. septembra sa v Kremnici uskutočnil 14. ročník pretekov v behu do vrchu na Kalváriu. Na týchto pretekoch sa za sprievodu Mgr. Grossmanna zúčastnili aj naši žiaci a žiačky ôsmeho a deviateho ročníka. V náročnom teréne, kde súťažiaci na trase dlhej 1720 metrov nastúpali 185 výškových metrov, sa naši žiaci v ťažkej konkurencii dokázali presadiť.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 482
  966 01 Hliník nad Hronom
 • +421 x 0456761325

Fotogaléria